7 Soạn bài Nhà rông ở Tây Nguyên trang 127 SGK Tiếng Việt 3 tập 1 mới nhất

Giải câu 1, 2-, 3 bài Nhà rông ở Tây Nguyên trang 127 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?

Câu 1:

Vì sao nhà rông phải chắc và cao ?

  • Tiết 9 – Ôn tập cuối học kì II trang 143 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
  • Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì II trang 142 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
  • Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì II trang 141 SGK Tiếng Việt 3 tập 2

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu… không vướng mái.

Trả lời:

Nhà rông phải chắc và cao để voi đi qua mà không bị đụng sàn và khi múa cồng chiêng, giáo không vướng mái.

Câu 2:

Gian đầu của nhà rông được trang trí như thế nào ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Gian đầu nhà rông…. khi cũng tế.

Trả lời:

Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo giỏ mây đựng hòn đá thần, quanh hòn đá, người ta treo những cành hoa đan bằng tre vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng chống dùng khi cúng tế.

Câu 2:

Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông ?

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn sau: Gian giữa với bếp lửa… nơi tiếp khách của làng.

Trả lời:

Gian giữa có bếp lửa là trung tâm của nhà rông vì đây chính là nơi tiếp khách của làng và cũng là nơi các già làng thường họp bàn các việc lớn.

Nội dung: Nhà rông ở Tây Nguyên rất đặc biệt. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng của buôn làng, thể hiện nét đẹp văn hóa của đồng bào Tây Nguyên.

Bài đọc:

 Nhà rông ở Tây Nguyên

    Nhà rông thường được làm bằng các loại gỗ bền và chắc như lim, gụ, sến, táu. Nó phải cao để đàn voi đi qua mà không đụng sàn và khi múa rông chiêng trên sàn, ngọn giáo không vướng mái.

    Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo một giỏ mây đựng hòn đá thần. Đó là hòn đá mà già làng nhặt lấy khi chọn đất lập làng. Xung quanh hòn đá thần, người ta treo những cành hoa đan bằng tre, vũ khí, nông cụ của cha ông truyền lại và chiêng trống dùng khi cúng tế.

    Gian giữa với bếp lửa là trung tâm của nhà rông. Các già làng thường họp tại đây để bàn những việc lớn. Đây cũng là nơi tiếp khách của làng.

    Gian thứ ba là nơi ngủ của thanh niên. Theo tập quán của nhiều dân tộc, trai làng từ 16 tuổi chưa lập gia đình đều ngủ tập trung tại nhà rông để bảo vệ buôn làng.

TheoNGUYỄN VĂN HUY

Rông chiêng : một điệu múa của đồng bào Tây Nguyên.

Nông cụ : đồ dùng để làm ruộng (cuối, cày, bừa,. liềm, hái…)

Chia sẻ: Tailieuhay.net