7 Bài 3 – Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi cũng như bác” mới nhất

Có một ông lão vốn là một nhà văn nhưng quên không mang kính nên không đọc được bản thông báo của nhà ga

ĐỀ BÀI

Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi cũng như bác”.

  • Bài 1: Quan sát các bức tranh ở SGK và cho biết những người tri thức trong tranh là ai, họ đang làm việc gì?
  • Bài 2 – Quan sát các bức tranh ở SGK và cho biết những người tri thức trong tranh là ai, họ đang làm việc gì?
  • Bài 3 – Quan sát các bức tranh ở SGK và cho biết những người tri thức trong tranh là ai, họ đang làm việc gì?

BÀI THAM KHẢO

     Chuyện xảy ra ở một nhà ga. Có một ông lão vốn là một nhà văn nhưng quên không mang kính nên không đọc được bản thông báo của nhà ga. Thấy có người đứng cạnh, ông liền nhờ:

– Bác làm ơn đọc giúp tôi bản thông báo này!

     Người kia buồn rầu nói:

– Tôi cũng như bác, một chữ cắn đôi cũng không biết.

Chia sẻ: Tailieuhay.net