7 Bài 2 – Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi cũng như bác” mới nhất

Một vị nhà văn già ra ga mua vé, nhưng vì quên không đưa theo kính lão nên không đọc được

ĐỀ BÀI

Nghe và kể lại câu chuyện “Tôi cũng như bác”.

  • Bài 1: Quan sát các bức tranh ở SGK và cho biết những người tri thức trong tranh là ai, họ đang làm việc gì?
  • Bài 2 – Quan sát các bức tranh ở SGK và cho biết những người tri thức trong tranh là ai, họ đang làm việc gì?
  • Bài 3 – Quan sát các bức tranh ở SGK và cho biết những người tri thức trong tranh là ai, họ đang làm việc gì?

BÀI THAM KHẢO

Tôi cũng như bác

    Một nhà văn già ra ga mua vé, nhưng vì quên không đem theo kính lão nên ông không đọc được bản thông báo của nhà ga. Thấy có người đứng cạnh, ông liền nói:

– Bác làm ơn, đọc giúp tôi bản thông báo này với.

    Người kia nhìn bác với vẻ buồn rầu, nói:

– Tôi cũng như bác thôi. Tôi cũng bị mù chữ đấy ạ!

Chia sẻ: Tailieuhay.net