45 ĐỊNH DẠNG KHỔ GIẤY A4 TRONG WORD 2007 mới nhất

Khi bạn tạo mới một văn bản trong Word thì khổ giấy mặc định là kiểu Letter có kích thước 21.59 cm x 27.94 cm, để định nghĩa khổ giấy A4 và canh lề theo ý muốn, bạn có thể dùng chức năng Page Setup.

Mở Page Setup

Có nhiều cách khác nhau để ở Page Setup, cách đầu tiên đó là bạn chọn Tab Page Layout, sau đó chọn biểu tượng Margins, chọn tiếp mục Custom Margins ở cuối cùng.

*
*
*
*
*

Sau khi thực hiện xong, bạn chọn OK để lưu lại thay đổi về khổ giấy và lề giấy trong Word. Chúc bạn thực hiện thành công!