45 BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ BẰNG WORD mới nhất

Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ mới nhất. Dưới đây cùng Kế Toán Hà Nội xem nội dung và tải về mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất.

Bạn đang xem: Biên bản đối chiếu công nợ bằng word

Chỉ từ 17.000 đồng/tháng 

Biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ kế toán quan trọng nhằm đối chiếu và xác nhận tình hình thanh toán, số dư công nợ giữa bên mua và bên bán đặc biệt là trong những hoạt động mua bán với số tiền lớn….. 

Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ:

Công ty……… Cộng hoà abcxyz Việt Nam

Số: ……………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày …… Tháng …… năm ……

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa. – Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên. Hôm nay, ngày…. tháng…..năm ……… Tại văn phòng Công ty ………………….. , chúng tôi gồm có:

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ……… đến ngày …………….. cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ

STT Diễn giải Số tiền
1 Số dư đầu kỳ 0
2 Số phát sinh tăng trong kỳ ……………….
3 Số phát sinh giảm trong kỳ ……………………
4 Số dư cuối kỳ …………………….

Xem thêm: Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản Trong Word, Dùng Tính Năng Nói Để Đọc To Văn Bản

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn).

2. Công nợ chi tiết.– …………………………………………………………………………………………………………………………………….– …………………………………………………………………………………………………………………………………….3. Kết luận: Tính đến hết ngày ……………. CÔNG TY ……………. (bên A ) còn phải thanh toán cho Công …………… (bên B) số tiền là: ………………. (Bằng chữ:…………………………………………) – Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Các bạn tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ về tại đây:

Tải Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ mới nhất >>

*

Chuyên trang kế toán: www.nghiencongnghe.org

? Hoặc tổng đài giải đáp của Kế Toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: