Lục Túc (172 – 217), tự xưng kính chếtlà một chính trị gia, tướng quân và nhà ngoại giao từng phục vụ dưới quyền của Tôn Quân vào cuối triều đại Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc.

Là một trong những thuộc hạ thân cận nhất của Tôn Quân, Lỗ Túc đã bày mưu lược giúp Tôn Quân cạnh tranh với các thế lực phong kiến ​​khác, đồng thời kế vị Chu Du làm tổng tư lệnh quân Giang Đông sau khi Chu Du qua đời. Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập mối quan hệ liên minh giữa Tôn Quyền và Lưu Bị, đồng thời cũng là người rất kiên quyết trong việc duy trì mối quan hệ liên minh giữa hai triều đại Tôn – Lưu để chống lại thế lực họ Tôn Tào ở phương bắc. .

Tầm nhìn chính trị sâu sắc

Năm 198, Lu Su đến thăm Yuan Shu, một chư hầu của triều đại nhà Hán, và tại đây, ông đã gặp và kết bạn với Zhou Yu trong cùng năm. Khi Chu Du gặp khó khăn về tiền lương, ông đã mang một nửa số lương thực trong kho của mình đến đưa cho Chu Du. Sau đó, Zhou Yu thuyết phục anh ta rời Yuan Shu để theo Sun Ce. Lỗ Túc phục vụ dưới quyền của Tôn Sách một thời gian, nhưng chưa bao giờ được giao bất kỳ trách nhiệm nào.

Sau khi Sun Ce qua đời, Zhou Yu tiến cử anh ta với Sun Quan, em trai và người kế vị của Sun Ce. Lần đầu gặp mặt, Tôn Quân rất có ấn tượng và kính trọng Lỗ Túc, ngay sau đó ông từ chối tất cả những người được mời dự tiệc, chỉ để lại một mình Lỗ Túc. Tôn Quân mời Lục Tu ngồi bên cạnh, hai người bàn chuyện thiên hạ, thưởng rượu.

Lỗ Tu đề xuất chiến lược với Tôn Quyền về trận chiến và tuyên bố toàn bộ Trung Quốc – trước tiên là củng cố vững chắc quyền lực của họ Tôn ở Giang Đông và sau đó tấn công Lưu Biểu để chiếm Kinh Châu. bao gồm Hồ Bắc và Hồ Nam ngày nay) để mở rộng ảnh hưởng, thiết lập căn cứ vững chắc và ly khai khỏi nhà Hán ở phía nam sông Dương Tử. Tôn Quyền sau đó sẽ xưng đế rồi đem quân bắc phạt, thôn tính toàn bộ Trung Nguyên (lúc đó đang nằm dưới sự kiểm soát của Tào Tháo) để thống nhất thiên hạ. Chiến lược của Lỗ Túc về cơ bản không khác Long Trung Tam Sách của Gia Cát Lượng ở chỗ cả hai chiến lược đều dự đoán thiên hạ sẽ chia làm ba. Kế Lỗ Túc gồm ba triều Tào (Tào Tháo), Lưu (Lưu Biểu), Tôn (Tuấn Quyền) – Kế của Gia Cát Lượng là ba triều Tào (Tào Tháo), Lưu (Lưu Bị), Tôn (Tào). ) và cả hai đều đi đến kết luận rằng Tào Tháo là kẻ thù mạnh nhất của ba nhà.

Thành lập liên minh Tôn Lưu

Năm 208, Lưu Biểu qua đời, Kinh Châu bị chia cắt do mâu thuẫn giữa hai con trai Lưu Kỳ và Lưu Tông. Cùng lúc đó, Tào Tháo đang thực hiện âm mưu chinh nam, bắt đầu bằng việc đánh chiếm Kinh Châu, Lỗ Tu rất lo ngại Kinh Châu có thể rơi vào tay Tào Tháo nên khuyên Tôn Quyền lập quân phản kháng. liên minh với họ Lưu ở Kinh Châu để chống lại Tào Tháo. Khi đến Kinh Châu, anh biết rằng Liu Tong (người kiểm soát phía bắc Kinh Châu) đã đầu hàng Tào Tháo. Tại Jiangxia, Lu Su đã gặp Liu Bei, người lúc đó đã hợp lực với Liu Qi sau khi bị đánh bại trong Trận Changban. Lỗ Túc cũng được giới thiệu với quân sư của Lưu Bị là Gia Cát Lượng, người cũng có suy nghĩ giống ông về việc liên minh giữa hai nhà Tôn Lưu để chống lại Tào Tháo. Sau đó, Gia Cát theo Lương Lỗ Túc trở về Sài Tang (Cửu Giang, Giang Tây ngày nay) bàn việc lập liên minh.

Vai trò trong Tôn Lưu Liên Minh

Sau trận đại chiến Xích Bích, quân của Tôn Quân lại đánh bại quân của Tào Tháo trong trận Giang Lăng, trong khi Lưu Bị tiến đánh chiếm 4 quận phía nam Kinh Châu. Không lâu sau, Lưu Bị kết hôn với em gái của Tôn Quyền là Tôn Thượng Hương nhằm củng cố liên minh giữa hai nhà. Lưu Bị xin Tôn Quyền cho mượn quận phía nam ở trung tâm Kinh Châu. Lỗ Tu thuyết phục Tôn Quân làm theo yêu cầu của Lưu Bị để Tào Tháo dồn hết sự chú ý vào Lưu Bị thay vì Tôn Quyền.

Khi Chu Du lâm bệnh nặng và qua đời vào năm 210, Lu Su đã thay thế ông ta để đảm nhận vị trí thống lĩnh tối cao trong abcxyz của Sun Quan, đồng thời chuyển đại bản doanh của ông ta đến Lukou, để lại cho Lưu Bị toàn quyền kiểm soát toàn bộ biên giới Kinh. Châu. Về mặt ngoại giao, phía Tôn Quân tuyên bố họ “cho Lưu Bị mượn” Kinh Châu để làm căn cứ tạm thời và Lưu Bị có nghĩa vụ phải trả lại Kinh Châu sau khi lập căn cứ.1490613346 149034616919861 lo-tuc 2 1024x576 - Lo-Tuc: Cong Than Ngo - trai-nguyem, gia-tri

Năm 215, Lưu Bị chiếm được Ích Châu từ tay Lưu Chương nhưng không chịu trả Kinh Châu (lúc đó do tướng quân Quan Vũ trấn giữ) cho Tôn Quyền. Vì vậy, Tôn Quân vô cùng tức giận, lệnh cho Lã Mông đánh chiếm ba quận Kinh Châu (Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương) – đồng thời cử Lỗ Tú trấn giữ Ba Khâu (Nhạc Dương ngày nay). ) để chặn viện binh của Quan Vũ. Sau khi Lã Mông thu phục hoàn toàn ba quận, Quan Vũ lập tức điều quân xuống phía nam đánh chiếm lại ba quận nhưng bị Lỗ Túc chống trả. Lỗ Tu cân nhắc mức độ nghiêm trọng của vấn đề và quyết định rằng duy trì liên minh giữa hai gia đình là lựa chọn tốt nhất, vì vậy ông đã mời Quan Vũ tham gia thảo luận. Trong cuộc đàm phán, binh lính của cả hai bên chỉ được phép đứng cách nhau 100 feet và những người tham dự cuộc đàm phán chỉ được phép mang theo một thanh kiếm.

Sau đó, Lưu Bị nhận được tin quân báo Tào Tháo đang có ý đồ xâm lược Hán Trung (được coi là cửa ngõ phía bắc của Ích Châu) nên đề nghị với Tôn Quyền về một hòa ước mới về phân định biên giới giữa hai nhà. Ông yêu cầu Tôn Quyền trả lại Linh Lăng và tấn công thành Hợp Phì của quân Tào, đổi lại ông sẽ trả lại hai quận Trường Sa và Quế Dương cho Tôn Quyền. Tôn Quyền đã đồng ý với những điều kiện đó.

qua đời

Lỗ Túc lâm bệnh qua đời năm 217, thọ 45 tuổi. Tôn Quyền rất đau buồn và đến dự đám tang của ông. Gia Cát Lượng cũng bày tỏ sự chia buồn với Lỗ Túc.

Nguồn: Sưu tầm