17 Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án mới nhất

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Hải Dương năm học 2019-2020. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày thi 4 tháng 6 năm 2019.

Thi theo hình thức tự luận.

  • 43 Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm 2020 – 2021 file word
  • Đề thi Toán vào 10 THPT chuyên Khánh Hòa 2012-2013 có đáp án
  • Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận 2017-2018

Hướng dẫn chấm đề thi vào lớp 10 Hải Dương năm 2019-2020:

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án-1

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án-2

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án-3

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án-4

Đề thi Toán vào 10 tỉnh Hải Dương năm 2019-2020 có đáp án-5