165 Biên Bản Cuộc Họp Là Gì? Cách Viết Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Nhất mới nhất

Việc tổ chức một cuộc họp bất kể ở doanh nghiệp nào cũng là mục tiêu quan trọng cần có để điều chỉnh, bàn luận về các dự án đang diễn ra. Biên bản họp sẽ giúp những nhân sự dù có hay không tham gia hiểu rõ hơn về dự án. Bạn chưa biết cách viết biên bản cuộc họp? Cùng Chefjob.vn nắm chắc các kỹ năng này nhé.


Biên bản họp là văn bản quan trọng của buổi họp – Ảnh: Internet

Biên bản cuộc họp là gì?

Đây là loại văn bản ghi lại toàn bộ nội dung diễn ra trong buổi họp, bao gồm thông tin được thông báo, ý kiến ​​của người tham gia, quyết định cuối cùng… Mỗi cuộc họp đều có ít nhất một thư ký, nhân sự này có trách nhiệm kiểm tra danh sách tham gia và vắng mặt. Đồng thời, ký tự sẽ ghi lại toàn bộ thông tin theo diễn biến cuộc họp.

Biên bản cuộc họp đóng vai trò gì?

Biên bản cuộc họp được xem như một loại tài liệu, mặc dù không có hiệu lực về mặt pháp lý nhưng là cơ sở chứng minh cho sự việc. Những yêu cầu chỉ đạo của cấp trên hoặc ý kiến ​​đóng góp của cá nhân… có thể được tổng hợp, thuận lợi chọn điều chỉnh. Đồng thời, biên bản này cũng xác nhận những cam kết của cá nhân, đơn vị theo danh sách công việc mà họ được phân công thực hiện. Nội dung biên soạn cuộc họp sẽ giúp những nhân sự tham gia cuộc họp kế hoạch hiểu rõ hơn và dễ dàng theo dõi tình hình hơn.

Cách viết biên bản cuộc họp

Xây dựng biên bản cục bộ

  • Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản
  • Thời gian lập biên bản (cụ thể giờ, ngày, tháng năm)
  • Thanh phần tham dự
  • Biến phiên họp theo trình tự thời gian
  • Kết thúc cuộc họp: Lý do, thời gian, những nội dung đã chốt…
  • The process register

cam kết nhận thông tin


Biên bản cần có cam kết xác nhận thông tin của đại diện tham gia – Ảnh: Internet

Yêu cầu của biên bản cuộc họp

  • Nội dung mang tính khách quan, số liệu phải cụ thể, chính xác
  • Ghi chép đầy đủ, trung thực, không suy diễn
  • Thông tin cần có sự quan tâm, trọng điểm
  • Thông tin có độ tin cậy cao (cam kết, chữ ký của người tham gia), thủ tục chặt chẽ hơn, có thể bổ sung thêm lục.

Phương pháp ghi chép đầy đủ nhất

Những sự kiện thực tế có tầm quan trọng ba như hội, kiểm tra hành chính, sự kiện pháp lý, khiếu nại, bản bàn giao tài s ài tài s ài tài s ài tài ài tài s àioooo tàn phá hủy tài tàn phế tàn phế.chi tiết. Biên bản này cần chú thích nguyên văn của sự kiện, nhấn mạnh yêu cầu quan trọng.

Các sự kiện thông thường như cuộc họp định kỳ, cuộc thảo luận, tổng bình luận… có thể chọn phương pháp tổng hợp. Biên bản chỉ cần nội dung quan trọng một cách đầy đủ nguyên văn.

Kết thúc bản sống động cần ghi rõ thời hạn chấm dứt, biên bản đã được đọc cho những người tham gia cùng nghe vào cuối buổi họp và các cuộc họpnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Để hiểu rõ hơn về biên bản cuộc họp công ty, bạn có thể tham khảo các văn bản mẫu Đã hết.

buổi họp nâng cao chất lượng


Biên bản họp giúp nâng cao chất lượng buổi họp – Ảnh: Internet

Biên bản cuộc họp chắc chắn không quá xa lại nhiều doanh nghiệp, tuy nhiên không phải nhân sự pHụ trót nào cũung hiui bàchni bàch.Bàche vàche vàche vàch. Thông tin chefjob vừa chia sẻ hy vọng sẽ là công thức trả lương hữu ích giúp bạn thể hiện sự chuyên nghiệp, đồng thời nâng cao thành công.

Tin liên quan

5 Phương Pháp Thúc Đẩy Hiệu Quả Cuộc Họp 1 – 1

“Chết Trong Phòng Họp”, Đừng Để Điều Đó Xảy Ra