135 Tất cả các vụ việc vi phạm pháp luật cạnh tranh đều phải được giải quyết thông qua phiên điều trần. mới nhất

Câu trả lời sai.

Bởi trong vụ việc cạnh tranh không lành mạnh, thủ trưởng cơ quan cạnh tranh căn cứ vào kết luận điều tra chính thức để ra quyết định xử lý vụ việc mà không cần tổ chức phiên điều trần.

Chỉ có những vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền của Hội đồng cạnh tranh, sau khi thụ lý hồ sơ, Chủ tịch Hội đồng mới thành lập Hội đồng xử lý, Hội đồng xử lý có 30 ngày để nghiên cứu hồ sơ và ra quyết định.

  • Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án nếu không đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm.
  • Trong trường hợp bên bị điều tra đã tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả và bên khiếu nại tự nguyện rút đơn hoặc đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đình chỉ giải quyết vụ việc.
  • Trong các trường hợp khác, vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền của Hội đồng cạnh tranh phải được giải quyết và xử lý bằng hình thức xét xử theo quy định tại Điều 98 của Luật Cạnh tranh.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

XEM TOÀN BỘ VĂN BẢN LUẬT CẠNH TRANH 2014

Điều 98. Vụ việc cạnh tranh phải được điều tra và xử lý bằng phiên điều trần

Vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền của Hội đồng cạnh tranh phải được giải quyết và xử lý thông qua phiên điều trần.