135 Quyền thay đổi họ tên của cá nhân do tên xấu ảnh hưởng đến học hành công tác mới nhất

Quyền thay đổi tên của một người? Vì bố mẹ sợ khó nuôi nên cách dùng tên của tôi hơi khó nghe. Bây giờ con đã lớn, vừa đi học, vừa đi làm gặp rất nhiều khó khăn. Tôi muốn đổi tên thì có đổi tên được hay không và thủ tục như thế nào? Cảm ơn rất nhiều.

Gởi bạn đọc,

Về việc đổi tên, chúng tôi đã tham khảo các văn bản quy phạm pháp luật sau:

– Bộ luật Dân sự 2015
– Luật Hộ tịch 2014
– Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật hộ tịch

Theo quy định tại Điều 28 Bộ luật dân sự 2015:

Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc đổi tên trong các trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người được đặt tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, xâm hại đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi đổi tên cho con nuôi hoặc khi con nuôi không còn được nhận làm con nuôi mà người này hoặc cha, mẹ đẻ yêu cầu lấy tên theo tên của cha, mẹ đẻ một lần nữa . ;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con trong việc xác định cha, mẹ cho con;
đ) Thay đổi họ tên cho người lưu lạc đã tìm lại được nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên người đã chuyển đổi giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về hộ tịch.
2. Việc thay đổi tên của người từ đủ chín tuổi trở lên phải được người đó đồng ý.
3. Việc đổi tên không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Như vậy, một người có quyền thay đổi theo yêu cầu của người được nêu tên nhưng việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, xâm hại đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó; Trường hợp của bạn có thể thuộc trường hợp tranh chấp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. Bạn phải đưa nó vào tài khoản

Về thủ tục sang tên, thủ tục sang tên được quy định tại Điều 7 và Điều 28 Luật đăng ký hộ tịch 2014, cụ thể:

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch
1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên của người dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật Đăng ký hộ tịch phải được sự đồng ý của cha mẹ người đó và phải ghi rõ nội dung. trong tuyên bố phải được nêu rõ; Người từ 9 tuổi trở lên cũng sẽ cần có sự đồng ý của người đó.
Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp Tờ khai theo mẫu quy định và các giấy tờ kèm theo cho Văn phòng đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu xác định việc sửa đổi, cải chính hộ tịch là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật về hộ tịch và pháp luật có liên quan thì cơ quan tư pháp Cơ quan đăng ký hộ tịch cùng người yêu cầu đăng ký sửa đổi, cải chính hộ tịch vào Sổ đăng ký hộ tịch, ký tên vào Sổ đăng ký hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để vấn đề.
Trong trường hợp có thay đổi, cải chính hộ tịch đối với Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì Thừa phát lại hộ tịch ghi việc thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn có thể kéo dài thêm tối đa 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp thay đổi, cải chính việc đăng ký hộ tịch không được thực hiện tại nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây thì phải yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp thành phố trực thuộc trung ương bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch. hiện, thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân địa phương. kèm theo bản sao trích lục việc đăng ký hộ tịch trước đây của hộ tịch để ghi vào Sổ hộ tịch.

Nếu nơi đăng ký hộ tịch trước đây là cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp thành phố trực thuộc Trung ương phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao về việc chuyển giao cho cơ quan đại diện, kèm theo bản sao trích lục sổ hộ tịch. để đưa vào Hộ khẩu của Tổng thống.

Như vậy, bạn cần lưu ý:
Cơ quan điều hành: UBND xã
Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc (có thể gia hạn tối đa 03 ngày làm việc trong trường hợp cần xác minh thông tin).
Thủ tục giấy tờ:

– Tờ trình (theo mẫu)
– Các giấy tờ liên quan đến việc cải chính họ tên (giấy khai sinh…)
– Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Sự kết luận: Bạn hoàn toàn có thể tự đổi tên và bạn nên liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn đang cư trú để được hướng dẫn cụ thể nhất.

Hi vọng những nội dung trên đã phần nào giải đáp thắc mắc của bạn.

Trân trọng.