127 [Lễ tang] Cha mẹ có để tang con không? mới nhất

[CPP] Học cách sử dụng tiếng Việt: Cha mẹ có thương tiếc con cái không?.”Gió“là một truyền thống phổ biến,”tùy chỉnh“là phong tục lâu đời. Nội dung của phong tục bao hàm mọi mặt sinh hoạt xã hội…

Cha mẹ có thương tiếc con cái không?

Chiếc áo tang là biểu hiện của lòng biết ơn, với phần thưởng “họ ba tháng, láng giềng ba ngày”, một biểu hiện của sự thương xót giữa tang quyến. Vì vậy, không chỉ người thân mà người ngoài đến thăm cũng phải đeo khăn tang. Theo “Thọ mai gia lễ”, không chỉ cha mẹ để tang con cái, mà ông bà, ông cố cũng để tang cháu, chắt.

“Lễ gia tiên thọ” nói đại khái như vậy, nhưng một số nơi ở miền bắc quan niệm “Phụ tử bất lễ” (cha không lạy con), Con chết trước cha mẹ là bất hiếu, con cái bất hiếu. chưa kịp báo hiếu Cha mẹ đã sống trong nợ nần, chẳng những không để tang con, khi quấn con còn phải quấn khăn trắng quanh đầu thi hài. Nếu là người nữ mà tứ thân phụ mẫu còn thì phải quấn đến hai lần, nghĩa là dưới âm phủ còn để tang, hiếu thảo sẵn đối với cha mẹ là người ở dương gian.

Bài viết ở trên Cha mẹ có thương tiếc con cái không? trong danh mục giới thiệu Tang lễ. Để biết thêm phong tục Việt Nam, xem: Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam.