10 Lập chương trình cho hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn mới nhất

Hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn (nhân kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sần Hồ Chí Minh 26 – 3)

Đề bài

Đề bài: Lập chương trình cho hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn

  • Đọc bài văn Bác sửa đường thực hiện yêu cầu bài 1 SGK trang 150
  • Những trường hợp nào cần ghi biên bản (Luyện tập SGK trang 142)
  • Làm biên bản cuộc họp bài tập 1,2 SGK trang 140-141-142

Lời giải chi tiết

Hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn (nhân kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 – 3)

Bài làm

CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI CHÚNG EM TIẾN BƯỚC TIIEO ĐOÀN

(Lớp 5C, Trường Tiếu học Trần Phú)

   I. Mục đích

   – Kỉ niệm ngày thành lập đoàn 26 – 3.

   – Tạo điều kiện để các Đội viên tham gia các hoạt động tập thể.

   II. Phân công chuẩn bị

   – Họp chi đội để phổ biến nội dung: Chi đội trưởng

   – Lều trại, dây buộc: Tổ 1 và tổ 2.

   – Dựng trại: Tổ 3.

   – Trang trí trại: Tổ 4.

   – Văn nghệ, trò chơi: Lớp phó Văn – Thể – Mĩ (Mỹ Vân) phụ trách, một số bạn khác.

   – Nước uống, bánh kẹo, hoa quả: Ngọc Nữ phụ trách và các bạn Anh, My, Nga, Hằng tham gia theo sự phân công của Ngọc Nữ.

   –  Thuốc, dầu gió, bông, băng cá nhân: Xuân Dung và Hoài Nhân.

   III. Chương trình cụ thể

  1. Họp chi đội để phổ biến nội dung, kế hoạch Hội trại: tiết sinh hoạt trưa thứ sáu ngày 15/3/2013.

  2. Tổ chức cắm trại chủ nhật ngày 23/3/2013.

  – 7 giờ: Học sinh tập trung về trường, kiểm tra quân số, dụng cụ chuẩn bị.

  – 7 giờ 30 phút: Nhận vị trí dựng trại, dự Khai mạc Hội trại.

  – 8 giờ đến 11 giờ: Dựng trại, tham gia trò chơi.

  – 11giờ 30 phút đến 14 giờ: Ăn trưa, nghỉ trưa.

  – 14 giờ đến 15 giờ: Ban giám khảo chấm trại.

  – 15 giờ đến 17 giờ: Văn nghệ.

  – 17 giờ đến 17 giờ 30 phút: Tổng kết toàn trường, nhổ trại.

Chia sẻ: Tailieuhay.net